Stichting Univé Rechtshulp

Univé Rechtshulp verleent rechtshulp aan mensen die bij Univé Verzekeringen een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Met zo'n 250 medewerkers staan zij deze mensen met raad en daad bij als er een juridisch probleem of geschil is. Dat doen ze op verschillende rechtsgebieden. Daarnaast geven ze telefonisch juridische adviezen.

 

Tijdens de werkzaamheden moeten er de nodige verslagen en adviezen gemaakt worden.
In 2005 is er een project gestart om dit middels spraakherkenning te doen. In 2006 is dit afgesloten met de succesvolle implementatie van Dragon NatutallySpeaking.

Recent is ook de overstap naar Dragon NaturallySpeaking versie 12 gemaakt.
Binnen SUR maken zo'n 30 to 40 personen gebruik van de Dragon spraakherkenning.

Kanteff Speech Processing heeft een training op maat ontwikkeld voor SUR en zorgt ook voor de nodige nazorg in de vorm van support en maatwerk.

Aangeschafte producten

Toepassingen

Zakelijk

Kanteff Speech Processing is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk adviseur op het gebied van digitale dicteer en spraakherkenningstechnologie.

Vergaderoplossingen

Het vastleggen van interviews en vergaderingen is een van onze specialisaties. We kunnen verschillende oplossingen leveren en zelfs de transcriptie van de opgenomen gesprekken behoort tot de mogeli...