Stek

Stek is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor. Stek helpt haar klanten hun juridische doelstellingen te bereiken op de gebieden ondernemingsrecht, financieel recht, geschillenbeslechting en mededinging & gereguleerde markten. Stek biedt toegankelijke topkwaliteit: een persoonlijke vorm van maatwerk op al haar rechtsgebieden.

Jasper Stek maakt al weer geruime tijd gebruik van Dragon spraakherkenning binnen de Xinno Cloud omgeving. Voor het maken van korte dictaten wordt ook gebruik gemaakt van de Philips Dictation Recorder App voor de IPhone.

 

Meer infoormatie over spraakherkenning in de cloud? Stuurt u ons een e-mail!

Toepassingen

Advocatuur

Op het gebied van spraak en dicteertechnologie is heel veel mogelijk. Maak gebruik van de kennis en vaardigheid die Kanteff Speech Processing u op dit gebied te bieden heeft. Als onafhankelijk spec...

Zakelijk

Kanteff Speech Processing is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk adviseur op het gebied van digitale dicteer en spraakherkenningstechnologie.