SpeechExec Pro Dicteer- en spraakherkenningssoftware

SpeechExec Pro dicteer- en spraakherkenningssoftware koppelt auteurs en transcribenten aan elkaar, voor eenvoudige communicatie, het instellen van workflowvoorkeuren en flexibiliteit in uw organisatie. Beide partijen werken efficiënter en kunnen meer doen in minder tijd. De oplossing omvat een geïntegreerde versie van Nuance Professional spraakherkenningssoftware, voor extreem nauwkeurige resultaten.

 


Workflowmanagement en automatisering voor verbeterde productiviteit

Controleer en beheer eenvoudig de workflow tussen auteurs en transcribenten. Opnames en de daaruit voortkomende documenten worden automatisch naar de juiste persoon doorgestuurd, waardoor de levertijd korter is.

 
Werklijsten voor het eenvoudig controleren en volgen van taken

Aan de hand van werklijsten kunnen zowel auteurs als transcribenten hun werkstatussen in de gaten houden. Dit maakt onnodige communicatie over statussen overbodig, waardoor beide partijen tijd besparen. Bestanden kunnen worden georganiseerd in submappen. Ze kunnen specifieke eigenschappen en opmerkingen toegewezen krijgen en kunnen worden gemarkeerd als urgent om taken prioriteit te geven.

 
   
Koppeling met SpeechLive beschikbaar voor nog meer mobiliteit

De Philips SpeechLive cloud-dicteeroplossing geeft gebruikers doorlopend toegang tot bestanden via een browser voor nog meer flexibiliteit en mobiliteit. Met SpeechLive kunnen auteurs op hun smartphone dicteren en dictaten rechtstreeks naar de SpeechExec software verzenden. Er is ook een transcriptieservice beschikbaar. Hierbij worden de opnames van de auteur snel uitgetypt door getrainde professionals.

 
Geïntegreerde professionele spraakherkenning voor extreem nauwkeurige transcripties

Met de geïntegreerde professionele Dragon-spraakherkenningssoftware kunt u spraak direct omzetten naar tekst via alle Philips dicteerrecorders. Hiermee verkrijgt u een voortreffelijke geluidskwaliteit, een hoge mate van nauwkeurigheid en een eenvoudig hardwarebeheer.

 
   
Voeg uw eigen woordenlijst toe om de herkenningsnauwkeurigheid te vergroten

U kunt de geïntegreerde spraakherkenningssoftware nieuwe woorden en opdrachten aanleren. Gebruikers kunnen hun bestaande woordenlijsten en eerder opgeslagen opdrachten inladen zodat de spraakherkenning direct zeer nauwkeurig is.

 
Ondersteuning voor realtime spraakherkenning en transcriptie op het scherm van vooraf opgenomen audiobestanden

De geïntegreerde spraakherkenningssoftware ondersteunt zowel realtime spraakherkenning met dicteermicrofoons als de transcriptie van audiobestanden die zijn opgenomen met draagbare dicteerapparaten.